De data

De oude en huidige straatnamen die u op de kaart ziet zijn gedestilleerd uit twee bronnen. Wikipedia bood een lijst van straten in Amsterdam. Daarvan zijn de in het centrum gelegen straten gebruikt als basis voor de applicatie. De straatnamen zijn voor en tijdens gebruik aangepast (onnodige spaties verwijderen, spelling corrigeren, etc.)

Een belangrijke bron voor de historische namen waren de transportakten van voor 1811 op de site van het Stadsarchief Amsterdam. Wanneer je daar zoekt op een straatnaam krijg je van alle gevonden akten zowel de huidige straatnaam als de 'straatnaam in bron'. Die naamsvarianten zijn gebruikt voor deze applicatie.

Bewerk de data

De data is verre van volledig. Zo is er buiten het centrum nog vrijwel niets zichtbaar. Iedereen is van harte welkom een bijdrage te leveren door historische naamsvarianten toe te voegen of fouten te corrigeren.

Download de data

De bestanden met de gegevens kunt u downloaden voor eigen gebruik. Het csv-bestand straatnamen.txt bevat alle naamsvarianten, de huidige straten, en velden voor coördinaten.

Colofon

De applicatie is gebouwd en vormgegeven door Menno den Engelse van Islands of Meaning. Islands of Meaning verzamelt en bewerkt data, en geeft data vorm in applicaties en visualisaties - vooral in historische, culturele en journalistieke projecten.