Belastingkohier Haarlem 1887 - rijk en arm op de kaart

2012-10-15 13:11:15

kohier Haarlem 1887

Directe belastingen werden in de 19e eeuw geheven door de gemeente. Deze stelde daarvoor een kohier op, een boekwerk waarin voor elke belastingplichtige werd beschreven hoeveel belasting moest worden betaald. De variabelen die de hoogte van de aanslag bepaalden waren het verteringsbedrag (het bedrag dat iemand in een jaar uit te geven had) en de gezinsomvang. Beide variabelen zijn in het kohier opgenomen.

Op basis van die gegevens hebben we een kaartapplicatie gemaakt, waarop, per adres, beide variabelen weergegeven worden. Met sliders kan je de gewenste belastingklassen en gezinsgrootten selecteren. Door alleen de hogere belastingklassen te selecteren, zie je snel waar welgesteld Haarlem resideerde. Beperk je dat verder door alle huishoudens van 2 of meer personen uit te sluiten, dan heb je zo de rijkere alleenstaanden te pakken.

Met de applicatie laten we zien wat een mooie (open) databron voor leuks op kan leveren. Zie het als een aansporing voor archieven om meer open data aan te bieden. In dit geval hadden we aan de scans van het kohier genoeg - die zijn door Ivo Zandhuis, initiatiefnemer van dit project, met OCR ingelezen en waar nodig gecorrigeerd. De adressen zijn gegeocodeerd via de Google api.

De data is down te loaden, zodat je er zelf ook weer mee aan de gang kunt.

Update 19/10: Inmiddels zelf een paar grafieken gemaakt, die een overzicht geven van de rijkste en armste straten van de stad en de verdeling van de gezinsgroottes over het totaal.