volgdewet‘Ze doen maar wat in Den Haag’, verzucht de machteloze burger en neemt nog een slok van zijn bier. Dat mag zo zijn, maar ze laten zich daarbij wel beïnvloeden. Meestal niet door geld of lucratieve baantjes (dat zou immers corruptie zijn), maar door een goed verhaal, steekhoudende argumenten en ook wel eens door de waan van de dag.

‘Om invloed uit te oefenen moet je de juiste personen kennen’, is het weerwoord van de critici van het Haagse ons-kent-ons wereldje daarop. En een goedgevuld adresboek helpt inderdaad. Maar belangrijker nog: weet hoe het wetgevingsproces in elkaar zit, en in welke fase van het proces je op welke manier invloed uit kunt oefenen. Juist om dat inzichtelijk te maken is Netwerk Democratie met volgdewet.nl gekomen.

Volgdewet.nl geeft het proces grafisch weer, en volgt steeds een aantal wetten om met voorbeelden het proces te verduidelijken. Om je te helpen bij je eigen lobby, is ook een overzicht van allerlei nuttige tools en sites opgenomen (van wetten.overheid.nl tot Liquidfeedback).

Een enkele opgenomen tool bestaat nog niet, en is met een groot wishlist-icoon gemarkeerd. In die zin is volgdewet.nl ook een actie-site die een aantal wensen duidelijk op tafel legt. Uiteindelijk doel: een transparante democratie en invloed voor iedereen.

Volgdewet.nl werd bedacht en gemaakt door Netwerk Democratie, M.V. en Islands of Meaning.