OCO, de Amsterdamse Onderwijs Consumenten Organisatie, helpt ouders van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs met het organiseren van bijeenkomsten en debatten. We adviseren, treden op als intermediair en leggen contacten.

In 2012 waren we bij 74 bijeenkomsten

De cirkels worden groter weergegeven naarmate er meer deelnemers waren - de grootste cirkels staan voor bijeenkomsten met meer dan 100 deelnemers, de middelgrote voor bijeenkomsten met 25-100 deelnemers en de kleine cirkels voor bijeenkomsten met minder dan 25 deelnemers.

waar relevante thema's aan bod kwamen

De themacirkels worden groter weergegeven naarmate het thema op meer bijeenkomsten is besproken. De afgetekende top drie is dus ouderbetrokkenheid, kernprocedure en schoolkeuze vo, en onderwijs voor hoogbegaafden. Zet je cursor op een cirkel om het aantal deelnemers en het aantal bijeenkomsten te zien.

Ook in 2013 hoopt OCO weer een hoop ouderinitiatieven te kunnen ondersteunen. Zoekt u ondersteuning van een initiatief? Neem dan contact met ons op!