Skip to Content

Islands of Meaning

in a sea of information, we need

Portfolio

Stadsgezichten op de kaart

Een 16e-eeuwse tekening van het Rokin, een straatje in Parijs van Jan Sluijters of een foto van het GG&GD consultatiebureau op het Waterlooplein – allemaal heel geschikt om op een kaart te tonen. Maar op welk punt prik je zoiets? Op het punt waar de maker gestaan moet hebben? Precies op het afgebeelde gebouw? En  Lees verder »

Historische geocoder

Een groot deel van 2015 heb ik aan de historische geocoder binnen het project Erfgoed & Locatie besteed. De geocoder bevat huidige en historische namen en geometrieën van plaatsen, gemeentes, landen, wijken, buurten, straten, panden, monumenten, adressen, provincies, Franse departementen, etc. Het is natuurlijk superfijn dat je nu op één plek al deze informatie kan  Lees verder »

Migratie beeldbank Zuiderzeemuseum

Het Zuiderzeemuseum migreert haar beeldbank van Adlib naar Memorix Maior. Hierbij heb ik geholpen de hoge resolutie afbeeldingen, die verspreid waren opgeslagen, terug te vinden bij de lage resolutie afbeeldingen in Adlib – een avontuur waarbij hindernissen als afgeleiden die groter waren dan het moederbestand, zelfde bestandsnamen voor verschillende afbeeldingen en verweesde bestanden moesten worden  Lees verder »

CreAtive Nodes in Amsterdam’s Artefact-actor Networks

In het CANAAN-project, een samenwerkingsverband tussen UvA, Amsterdam Museum en Islands of Meaning, zijn kunstenaars uit de Ecartico database aan makers van objecten in de collectie van het Amsterdam Museum gekoppeld. Zo kunnen de gedetailleerde biografische gegevens uit Ecartico gecombineerd worden met de gedetailleerde objectbeschrijvingen van het museum en worden queries als ‘geeft al het  Lees verder »

Wat doet Hengelo?

De ArgumentenFabriek maakt, in heldere vormgeving, complexe materie inzichtelijk. Voor de gemeente Hengelo werd de begroting en alles wat daarbij hoort (hoeveel geven we waaraan uit en waarom doen we dat eigenlijk?) tegen het licht gehouden in een webapp genaamd ‘Wat doet Hengelo?’. De overzichtelijke front-end, uiteraard vormgegeven door de ArgumentenFabriek zelf, werd gebouwd door Webmapper.  Lees verder »

‘Total makeover’ onderwijsconsument.nl

Onderwijsconsument.nl, de website die antwoord geeft op al je vragen over Amsterdams Onderwijs, is afgelopen zomer geheel vernieuwd. Het heldere ontwerp is weer van ‘preferred partner’ M.V., die een strak ontwerp voorzagen van een Alice in Wonderland twist. Ook functioneel is het nodige veranderd. De nieuwe site is responsief, de structuur is overzichtelijker en helderder, gerelateerde  Lees verder »

Grondwaterstanden

Voor de site mijngrondwater.nl moesten anderhalf miljoen grondwatermetingen ingelezen worden, op basis waarvan bezoekers een rapport kunnen aanvragen over de grondwatersituatie bij hen in de buurt. Voor zo’n rapport wordt bekeken welke, nog actieve, peilbuizen er bij het opgegeven adres in de buurt zijn en welke daarvan relevant zijn – als twee buizen in elkaars  Lees verder »

VMBO brugklassen Amsterdam

Om eens duidelijk te krijgen waar in Amsterdam de vmbo-scholen zich bevinden (ik werk mee aan een site over onderwijs in Amsterdam) heb ik een kaartje gemaakt waar alle scholen die vmbo aanbieden op staan. De scholen worden, naar rato van het aantal leerlingen, groter of kleiner weergegeven. Ook zijn de verhoudingen tussen vmbo-brugklassen, vmbo-t/havo  Lees verder »

Hic Sunt Leones

Islands of Meaning is lid van een nieuw kollektief, genaamd Hic Sunt Leones. Hiermee heeft een al langer bestaande samenwerking een naam gekregen. Het kollektief wil projecten bedenken en uitvoeren die de digitale infrastructuur van de culturele sector versterken. Met de oprichting zijn de projecten Gemeentegeschiedenis en Histopo nu onder één noemer gekomen. De site  Lees verder »

Aanmeldingen voortgezet onderwijs Amsterdam

Voor Amsterdamse scholieren die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan (en hun ouders) zijn het twee zenuwvretende weken. Ze hebben een keuze voor een school gemaakt, schrijven zich nu in, en krijgen binnenkort te horen of ze geplaatst zijn. Jaarlijks worden honderden leerlingen uitgeloot en moeten op zoek naar een alternatief. Om het  Lees verder »

Publicatie ‘Dutch historical toponyms in the Semantic Web’

Gemeentegeschiedenis.nl blijkt in een behoefte te voorzien. De bezoekcijfers groeien gestaag, genealogen hebben profijt van het inzichtelijke overzicht en zowel archivarissen als historici hebben onze unieke URLs voor gemeenten verwelkomd. De tijdens ons werk aan gemeentegeschiedenis opgedane inzichten hebben we vastgelegd in de paper Dutch historical toponyms in the Semantic Web, die door Ivo Zandhuis gepresenteerd zal  Lees verder »

Klokkenluiderssite Publeaks

Via Publeaks.nl kan iedereen veilig en anoniem documenten  lekken naar de media. Het initiatief is bedoeld om klokkenluiders te beschermen, misstanden aan de kaak te stellen en onderzoeksjournalistiek te stimuleren en ondersteunen. Islands of Meaning heeft met het stylen van de site een bijdrage aan het project geleverd.

Alles over onderwijs in Amsterdam

Op de nieuwe site van de Onderwijs Consumenten Organisatie vind je antwoord op zo’n beetje al je vragen over onderwijs in Amsterdam. Het Scholenoverzicht daarnaast biedt informatie over alle scholen in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. De vorige OCO site was in de loop der jaren uitgegroeid tot een lastig beheersbaar geheel. Om  Lees verder »

Historische gemeentes – allemaal

In twee eeuwen vol herindelingen, annexaties en fusies heeft Nederland bijna 1700 gemeenten gekend. En veel van die gemeentes hebben in de loop daarvan veranderende grenzen gehad. Als iemand het heeft over Nieuwer-Amstel op het einde van de 19e eeuw, wat moet je je daar dan bij voorstellen? Om de geschiedenis van elke gemeente inzichtelijk  Lees verder »

Beeldbalk.nl

Geïnspireerd door tijdbalk.nl, waar ik helaas niet zelf een plaatje up kon loaden, heb ik beeldbalk.nl gemaakt (waar jullie nog niet, maar ik dus wel al plaatjes up kan loaden. Wat, ik geef het toe, nu nog tot een enigszins persoonlijke kijk op de geschiedenis leidt). Met beeldbalk.nl wilde ik het volgende proberen: beeld moest  Lees verder »

Volgdewet.nl maakt het wetgevingsproces inzichtelijk

‘Ze doen maar wat in Den Haag’, verzucht de machteloze burger en neemt nog een slok van zijn bier. Dat mag zo zijn, maar ze laten zich daarbij wel beïnvloeden. Meestal niet door geld of lucratieve baantjes (dat zou immers corruptie zijn), maar door een goed verhaal, steekhoudende argumenten en ook wel eens door de  Lees verder »

Meest vermaarde kunst is meest vertaalde kunst?

Er is heel wat kunst op Wikipedia te vinden, maar niet elk kunstwerk heeft een eigen Wikipedia-pagina. De kunstwerken waar dat wel voor geldt zijn ook op Dbpedia terug te vinden, de databasevariant van Wikipedia. Dat is handig, want zo kan je, geautomatiseerd, allerlei informatie over grotere aantallen kunstwerken vinden (en inlezen): wie de maker  Lees verder »

Overzicht activiteiten OCO

Veel werk was het niet, dit overzicht van de oudergroepen die stichting OCO (onderwijs consumenten organisatie) in 2012 ondersteunde. Maar dat is dan ook net het punt – met Google Maps en d3.js maak je in een mum van tijd een paar visualisaties (en dan heb je de onderliggende kaart ook nog gestyled).

Historische straatnamen Amsterdam

In Amsterdam ooit op het Ossensluisje geweest? Waarschijnlijk wel, want het Ossensluisje lag op de plek waar het Spui het Rokin in stroomde. Aan de andere kant van het Spui lag een tweede sluis, die Boerenverdriet heette en uitkwam op het Singel. Beide namen vind je op een hedendaagse kaart niet meer terug, want alles  Lees verder »

Belastingkohier Haarlem 1887 – rijk en arm op de kaart

Directe belastingen werden in de 19e eeuw geheven door de gemeente. Deze stelde daarvoor een kohier op, een boekwerk waarin voor elke belastingplichtige werd beschreven hoeveel belasting moest worden betaald. De variabelen die de hoogte van de aanslag bepaalden waren het verteringsbedrag (het bedrag dat iemand in een jaar uit te geven had) en de gezinsomvang.  Lees verder »

DBpedia / SPARQL 2: Thinkfluence

Welke filosoof had onder zijn vakbroeders een beetje aandacht? Dat vroeg ik DBpedia. De precieze vraag: ‘geef van alle filosofen die tenminste zeven andere filosofen beïnvloed hebben de naam, het tijdperk en het aantal filosofen dat ze beïnvloed hebben’. Op basis van de resultaten van die query wordt met D3.js de invloed van zowel de  Lees verder »

DBpedia bevragen met SPARQL

DBpedia is de database-variant van Wikipedia: alle pagina’s van Wikipedia zijn afgegraasd, er is zoveel mogelijk gestructureerde informatie uit gedestilleerd en die structuren worden op DBpedia bevraagbaar gemaakt. Dat bevragen doe je met de query-taal SPARQL. Om te zien hoe dit gaat en hoe bruikbaar de data is heb ik wat visualisaties gemaakt op DBpedia  Lees verder »

Tour de France 2012: nationaliteiten en ploegen

Voor het fijne gezelschapsspel Tourchampion (waar ik deze Tour op één etappe een toptien-notering wist te realiseren, waar ik – in het besef van het deelnemertal van tegen de 8000 – nog steeds van naglunder) maakte ik met d3js een overzicht van het aantal nationaliteiten per ploeg. Veel Nederlanders inderdaad (althans, bij aanvang van de  Lees verder »

Ruw plannen is het nieuwe plannen!

Er zijn op het web een hoop planningtools te vinden. Asana bijvoorbeeld vind ik heel handig om een groot project waar je met meerdere mensen aan werkt in partjes op te delen. Maar een planningtool waarmee je even snel eenvoudig een grove planning kan maken – die kon ik maar niet vinden. Terwijl dat precies  Lees verder »

Man of vrouw?

De 180.000 namen van oorlogsslachtoffers in de database van de Oorlogsgravenstichting zijn geslachtloos. Dat komt zo: toen ruim tien jaar geleden werd begonnen aan het digitaliseren van de duizenden kaarten met slachtoffers, leek het niet nodig te vermelden of het een man of vrouw, jongen of meisje was. Dat kun je aan de naam meestal  Lees verder »