La maja desnuda

Er is heel wat kunst op Wikipedia te vinden, maar niet elk kunstwerk heeft een eigen Wikipedia-pagina. De kunstwerken waar dat wel voor geldt zijn ook op Dbpedia terug te vinden, de databasevariant van Wikipedia. Dat is handig, want zo kan je, geautomatiseerd, allerlei informatie over grotere aantallen kunstwerken vinden (en inlezen): wie de maker is, in welk museum je het vindt, wat de titel is, van welk jaar het is, etc.

Voor je het weet heb je 1200 schilderijen uit 8 eeuwen binnen en zie je door de bomen Hieronymus Bosch niet meer. Om daar de meest vermaarde schilderijen uit te filteren, heb ik gekeken naar het aantal talen waarin zo’n schilderij z’n eigen pagina heeft. En dan ontstaat een duidelijke rangorde. Bovenaan staat niet onverwacht de Mona Lisa. In de toptien blijkt Leonardo met vier werken sowieso goed vertegenwoordigd. De Nederlanders komen met drie werken heel aardig mee.

La maja vestida – iets minder vertaald

Kijk je naar de meer dan 200 schilderijen die in minstens zes talen beschreven zijn, dan valt het beperkte aantal werken uit de twintigste eeuw op. Te modern waarschijnlijk. De eerste Rothko kom je pas tegen als je de selectie aanpast naar werken die in twee talen beschreven zijn, en Lichtenstein valt zelfs die eer niet ten deel. De 18e eeuw heeft het nog zwaarder – die kan slechts bogen op het feit dat Goya’s naakte Maja populairder blijkt dan de geklede.

Een paar vragen roept dit alles wel op. Hoe snel zal het aantal kunstwerken met eigen pagina gaan groeien? Waarom kan je in Europeana niet op een of andere manier op ‘vermaardheid’ filteren? Als een gewoon mens een stedentripje overweegt, zou de op Wikipedia aanwezige kunst dan medebepalend kunnen zijn voor de uiteindelijke bestemming? Waarom is het Rijksmuseum wel één van de 64 subcategoriën van de categorie paintings by collection en het Kröller-Muller niet? En tot slot: is het mogelijk, nu het totale aantal kunstwerken op Wikipedia nog meevalt, door noeste vertaalarbeid een kunstwerk omhoog te stuwen in het collectieve geheugen van de wereldbevolking?