grondwaterVoor de site mijngrondwater.nl moesten anderhalf miljoen grondwatermetingen ingelezen worden, op basis waarvan bezoekers een rapport kunnen aanvragen over de grondwatersituatie bij hen in de buurt.

Voor zo’n rapport wordt bekeken welke, nog actieve, peilbuizen er bij het opgegeven adres in de buurt zijn en welke daarvan relevant zijn – als twee buizen in elkaars verlengde liggen doet de achterste niet meer terzake. Van elke peilbuis wordt desgewenst een grafiek getoond waarin de fluctuaties goed zichtbaar zijn.

Met de cijfers van de relevante peilbuizen wordt voor het rapport een gewogen gemiddelde voor het opgegeven adres berekend.

Vraag zelf een rapport aan (nu alleen nog voor Amsterdamse adressen) op mijngrondwater.nl.