happy2014Dat jullie allemaal weer hoge toppen mogen bereiken, in het komend jaar!

Deze nieuwjaarswens was er niet geweest zonder het publiek domein. Alle voor de collage gebruikte afbeeldingen komen uit de collectie van de British Library. Of, preciezer gezegd, uit de 1.019.990 illustraties uit 17e-, 18e- en 19e-eeuwse boeken die de British Library onlangs op Flickr Commons plaatste.

Het spreekt vanzelf dat het jullie natuurlijk weer helemaal vrij staat mijn knip- en plakwerk in om het even welke vorm voor wat dan ook te gebruiken.