beeldbalkGeïnspireerd door tijdbalk.nl, waar ik helaas niet zelf een plaatje up kon loaden, heb ik beeldbalk.nl gemaakt (waar jullie nog niet, maar ik dus wel al plaatjes up kan loaden. Wat, ik geef het toe, nu nog tot een enigszins persoonlijke kijk op de geschiedenis leidt).

Met beeldbalk.nl wilde ik het volgende proberen: beeld moest voorop staan en er moesten thematische balken mogelijk zijn, maar afbeeldingen uit verschillende thema’s moesten vooral ook naast elkaar zichtbaar zijn. Alleen dan zijn gebeurtenissen in perspectief te plaatsen en krijg je een indruk van het hele tijdsbeeld.

Uitgangspunt was: een afbeelding linkt altijd naar een Wikipedia-artikel (biedt achtergrond en schifting – alleen items die een Wikipedia-artikel waard zijn kunnen worden geplaatst).

Bekijk bijvoorbeeld eens het lijstje van Nederlandse monarchen. Klik bij elke vorst op de jaartallen om te zien wat er verder die periode zoal gebeurde.

Tijdens Willem I worden drie fraai geïllustreerde ornithologische werken gepubliceerd (Audubon, Edward Lears Parrots en John Goulds Birds of Australia) en schaft Engeland de slavernij af.

Tijdens Willem II sterft de laatste reuzenalk en wordt Neptunus ontdekt.

Onder Willem III wordt de Haarlemmermeer drooggelegd en de blikopener uitgevonden (het blik zelf stamt, onbegrijpelijk genoeg, al uit de Franse tijd) en schaft Nederland, beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen, ook de slavernij af.

Wilhemina maakt de introductie van het bierblik mee en Juliana zowel de watersnoodramp als de drooglegging van Flevoland.

Beatrix moet het in dit overzicht nu nog voornamelijk met het krakersoproer doen. Trouwens, naast het monarchenlijstje is er natuurlijk ook al een lijstje met Amsterdamse oproeren.

In het ideale geval komen er heel veel fraaie afbeeldingen in beeldbalk.nl en kan je die er middels een api makkelijk uittrekken voor eigen gebruik. Waarbij je dan zowel op jaar als op categorie (wetenschapsgeschiedenis, politieke geschiedenis, kunstgeschiedenis, sociale geschiedenis) kunt selecteren. Maar daar moet ik dan eerst wel nog even tijd of sponsor voor zien te vinden.