aanmeldingen_infographic

Voor Amsterdamse scholieren die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan (en hun ouders) zijn het twee zenuwvretende weken. Ze hebben een keuze voor een school gemaakt, schrijven zich nu in, en krijgen binnenkort te horen of ze geplaatst zijn. Jaarlijks worden honderden leerlingen uitgeloot en moeten op zoek naar een alternatief.

Om het proces inzichtelijk te maken hebben we een infographic gemaakt waarop precies te zien is welke brugklassen er komend jaar zijn en hoeveel scholieren zich al voor die klassen hebben aangemeld. De scholen hebben zelf een inlog gekregen waarmee ze die cijfers kunnen invoeren. Niet alle scholen doen dat ook, maar we hebben goede hoop dat de vele goede reacties dit jaar ze volgend jaar wel over de streep trekken.

Het maken van de infographic vroeg nog wel enig rekenwerk. Er zijn scholen met voorrangsregels, en scholen zonder. Bij loting wordt niet geloot tussen alle aanmeldingen zonder voorrang, maar speelt het meegekregen schooladvies een grote rol. Een havo-vwo klas kan bijvoorbeeld 28 plaatsen hebben, waarvan 7 voor havo advies, 14 voor havo-vwo advies en 7 voor vwo advies. We houden dus precies bij met welke adviezen leerlingen zich aanmelden – die zijn te zien op de ‘achterkant’ van het gebouwtje.

Voordat de aanmeldingsperiode begint geeft de infographic al een mooi overzicht van de klassen en scholen waar je met een bepaald advies terecht kan – alleen dat was de moeite van het maken al ruimschoots waard.